Fångad av det förgågna
Fångad av det förgågna
Innehåll

Recension
Helsingborgs
Dagblad

Minnen
ur egen tid

Minnen ur egen tid
Innehåll

Recension
Helsingborgs
Dagblad

Släkt och bygdehistoria
från Vilhelmina socken
&
Berättelser om starka kvinnor
från södra Lappland


Huvudsida     Kontakta     Beställ    

De vida viddernas
kvinnor © 2003

De vida viddernas kvinnor
Innehåll
Artikel i Helsingborgs Dagblad

Inblickar i förgången tid sträcker sig ner till Birger Jarl och Magnus Ladulås på 1200-talet, tiden när Svea Rike var katolskt och löd under Roms överhöghet fram till Gustav Vasas tid. Han motverkade katolicismen och införde Luthers protestantiska kyrka. Vidare var det Karl XI som skrev det första lappmarksplakatet som erbjöd 15-30 skattefria år till de som ville bosätta sig i Norrland. I början av 1600-talet fanns nämligen endast 192 lappska invånare, 566 renar och 81 fiskesjöar. Inte förrän på 1700-talets senare del började nybyggarna befolka de första byarna i Vilhelmina socken. Vilhelmina som då hette Volgsjö fick drottningnamnet Vilhelmina 1804.
l5.jpg (2260 bytes)
Sally Lindström föddes 1923 i Nästansjö, Vilhelmina, och är ättling i rakt nedstigande led till samen Hans Ersson f. 1695. 2000 gav hon ut sin första släktkrönika, Fångad av det förgångna.
Nu har även del 2 kommit ut, Minnen ur egen tid. Det tog henne 17 år att skriva dessa två böckerna om sin släkt från Vilhelmina församling i Lappland.

Sommaren 2000 besökte hon sin hembygd och fick då i uppdrag av Ewa Hed och
Emma Resurs Centrum att skriva en bok baserat på intervjuer med och om
starka kvinnor i södra Lappland.
I dagens jämställdhetsdebatter glöms lätt de kvinnor bort som kämpade,
för sin egen och sin familjs överlevnad, under den svenska demokratins barndom.
De vida viddernas kvinnor berättar om hur några av dessa kvinnor bar sig åt
att med knappa medel klara av livets nödtorft.
Sally Lindström avled hastigt 04.20 söndagen 16 juli 2006.
Hon var fram till 3 dagar före sin död vid full vigör.
Läs hennes barnbarns dödsruna här
l3.jpg (2260 bytes)